Опубликован 2021-12-28

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ОНГИДА МИЛЛИЙ ҒОЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ РОЛИ

Аннотация


Инсоният тараққиёти ва жамият ҳаётининг жаҳон миқёсида интеграциялашиши натижасида содир бўлаётган жараёнларнинг оламшумул аҳамият касб этиши «глобаллашув» тушунчасида ўз ифодасини топмоқда. Дунёга янгича оламшумул нуқтаи назарнинг вужудга келиши коммуникация воситаларидаги туб ўзгаришлар, инвестициялардаги янги жараёнлар, универсал технологияларнинг тарқалиши глобализациянинг асосий омилларидир.

Как цитировать


Алиматова , Н. (2021). ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ОНГИДА МИЛЛИЙ ҒОЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ РОЛИ. Научно-просветительский журнал "Наставник", (2). извлечено от https://science.jspi.uz/index.php/science/article/view/4626

Библиографические ссылки


Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2002. - Б.179

Мустақиллик. Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Т.: Шарқ, 1998. - Б.281

Файзуллаев О. Фалсафа ва фанлар методологияси. Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ. 2006. - Б.16

Исҳоқов М. Цивилизацион жараёнлар ва Хоразм Маъмун акадкмияси. Т.: Фуқаролик жамияти, 2006. 7-сон. - Б.21

Каримов И. Ўзбекистон Конституцияси – биз учун демократик тарққиёт йўлида ва фуқаролик жамиятини барпо этишда мустуҳкам пойдевордир. Т.: Ўзбекистон, 2009. - Б.26

Каримов И. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Т.: Ўзбекистон, 2010. - Б.31

Мўминов Н. Глобаллашув жараёни ва ахборот завфсизлиги. Infocom. Uz веб сайти.

Авторы


Н Алиматова

ТДИУ

Ключевые слова:

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ОНГИДА МИЛЛИЙ ҒОЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ РОЛИ
Powered by I-Edu Group