Опубликован 2021-12-28

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРНИНГ МОҲИЯТ-МАЗМУНИ

Аннотация


Айни пайтда таъкидлаш жоизки, барча соҳаларда бўлганидек, глобал-лашув бугунги кунда маънавий маданиятлар, уларнинг ўзаро таъсири бўйича ҳам катта муаммоларни, бу таъсирнинг замонавий восита ва усулларини вужудга келтирди. Глобаллашув жараёнининг маданий аҳамияти, унинг ян-гича муҳитни шакллантириши, миллий ва минтақавий муаммоларнинг жа-ҳон муаммоларига айланиши, давлатлар ва халқлараро интеграция ва ҳам-корликнинг кучайиши, турли қадриятларнинг умуминсоний негизда уйғун-лашуви, цивилизациялараро мулоқотнинг янги сифатга айланишини таъмин-ловчи ижобий хусусиятлари мавжуд.

Как цитировать


Мамажонова , М. . (2021). ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРНИНГ МОҲИЯТ-МАЗМУНИ. Научно-просветительский журнал "Наставник", (2). извлечено от https://science.jspi.uz/index.php/science/article/view/4631

Библиографические ссылки


Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2006. Т.I. 507-б.

Каримов И. “Юксак маънавият – енгилмас куч”. Т.: Маънавият. 2008 й., 12

Авторы


Маъмура Мамажонова

Қувасой педагогика ва иқтисодиёт коллежи

Ключевые слова:

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРНИНГ МОҲИЯТ-МАЗМУНИ
Powered by I-Edu Group