Опубликован 2021-12-28

MINTAQAVIY HAMKORLIK JARAYONLARINING METODOLOGIK ASOSLARI

Аннотация


Bugungi kunda aynan hamkorlik natijasida ushbu davlatlar dunyoning eng yetakchi davlatlari safidan o‘rin egalladi. Ularning tarixiy tajribasidan kelib chiqib, dunyoning boshqa mintaqalarida joylashgan mamlakatlar ham mintaqaviy hamkorlik jarayonlarini shakllantirishga intilmoqda. Jumladan, mintaqamizda ham bu jarayon o‘ziga xos tarzda kechmoqda. Ana shunday sharoitda mintaqaviy hamkorlikning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganish, tahlil qilish, uni amaliyotga tadbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Как цитировать


Muhammadsidiqov, M. (2021). MINTAQAVIY HAMKORLIK JARAYONLARINING METODOLOGIK ASOSLARI. Научно-просветительский журнал "Наставник", (2), 173-180. извлечено от https://science.jspi.uz/index.php/science/article/view/4737

Библиографические ссылки


Муҳаммадсиддиқов, М. (2021). ХИТОЙНИНГ ЎРТА ШАРҚДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ ДИПЛОМАТИЯСИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 1), 669-678.

Исроилова, Г., & Мухаммадсиддиков, М. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ-МАЪРИФИЙ СОҲАНИНГ ЖАМИЯТ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИДА ТУТГАН ЎРНИ. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 196-200).

Muhammadsidiqov, M. (2018). THE INFLUENCE OF" RELIGIOUS FACTOR" ON ETHNO-POLITICAL AND CONFESSIONAL CONFLICTS IN MUSLIM COUNTRIES. The Light of Islam: Vol: Iss. 1, Article 18.

Muhammadsidiqov, M. (2015). Stability of North African Region. Int. J. of Multidisciplinary and Current research, 3.(In Eng).

MUHAMMADSIDIKOV, M. (2015). Özbekistan’da toplumsal yaşamin ana özelliği hoşgörü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 7-14.

Mukhammadsidiqov, M. (2021). PROBLEMS OF THE INFLUENCE OF POLITICAL ISLAM ON SOCIAL STABILITY. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(12), 30-37.

Mukhammadsidiqov, M. (2020). MINTAQAVIY HAMKORLIK JARAYONLARINING METODOLOGIK ASOSLARI. Научно-просветительский журнал" Наставник".

Muhammadsidiqov, M. (2021). INTEGRATSIYA TUSHUNCHASI: MAZMUN VA MOHIYATI. Научно-просветительский журнал" Наставник", (1), 68-77.

Muhammadsidikov, M. (2009). Religious tolerance as the main feature of the public life of Uzbekistan. Eurasian Journal of Regional and Political Studies,(40), 69-72.

MUHAMMADSIDIKOV, M. MAIN FEATURE OF SOCIAL LIFE IN UZBEKISTAN. Atatürk University. Journal of Social Sciences, (54), 7.

Nazirov, M., & Mukhammadsidiqov, M. (2020). Central Asia: Involvement of Afghanistan in Regional Development Processes. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(12), 266-272.

Mukhammadsidiqov, M. (2021). Problems of Escalation of Religious Xenophobia in the ERA of Globalization. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(12), 17-23.

Авторы


Muhammadolim Muhammadsidiqov

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Ключевые слова:

Mintaqa, mintaqaviylashuv, siyosat, xalqaro mintaqaviy siyosat, mintaqaviy tashkilotlar, mintaqaviy hudud, ittifoqlar, xalqaro siyosiy mintaqa, mintaqa, nizo, siyosat, xalqaro mintaqaviy siyosat, mintaqaviy tashkilotlar, mintaqaviy mojaro, ittifoqlar, xalqaro siyosiy mintaqa, urush, hududiy nizolar
Powered by I-Edu Group